Healing

Moments in Life v/Pia Kohring

Clairvoyant medium og healer

Healing

Mennesket består, som alt andet i universet, af energi - dvs. at vi alle er tæt forbundet.

Krop, psyke og ånd hænger derfor uløseligt sammen og dette kommer ofte til udtryk i mine behandlinger, hvor klienter med f.eks. fysiske udfordringer også oplever en for-

bedring af den mentale tilstand - og omvendt.


  • Føler du dig stresset og har brug for at føle dig mindre stressfyldt?


  • Har du brug for at få ro på tankemylderet?


  • Eller måske du har brug for at give slip på nogle følelser, som ikke bi-

    drager positivt til dit liv, som f.eks. vrede og mindreværd?


Det er ikke altid, at vi får bearbejdet vores oplevelser og der kan derfor opstå blokeringer eller brud på energibanerne. Dette kan nogle gange fastholde os i nogle sindstilstande, som ikke er hensigtsmæssige for os og her kan healing gå ind og være en medskaber til at opnå ro og forløsning.


  • Giver din krop dig fysiske udfordringer, f.eks. i form af smerter og uro?


Nogle gange er det vores fysiske krop, som trænger til lindring og ro. Healing går ind

og arbejder på ubalanerne i energistrømmene i vores krop. Der sker en afbalancering

af energi-kroppen, som kommer til udtryk i vores fysiske krop.


Jeg gennemgår altid healingen med dig bagefter, så du ved lige præcis, hvad der

er foregået - hvor og hvad der er healet på. Nogle gange fortæller jeg også noget

undervejs og videregiver de beskeder, jeg får til dig.

Her kan du se, hvad jeg mere tilbyder


  • En clarvoyance kan give en meget anderledes vinkel og et andet perspektiv på de ting, du søger svar på i livet.  • Husrensning... sker der uforklarlige ting i dit hjem, som du gerne vil have en forståelse for?  • Få inspiration til en fælles oplevelse med venner, familie, kollegaer eller overrask med et arrangement.
Vi er alle tilbøjelige til at betragte vores kroppe som "frosne

statuer" - faste, solide, materielle objekter - selvom de i

virkeligheden er mere som floder: konstant skiftende,

strømmende intelligensmønstre.


Deepak Chopra


Pia Kohring

Clairvoyant medium og healer


momentsinlife@hotmail.com


mobil: 40 45 86 06


KøbenhavnCopyright © All Rights Reserved